Zehnder Clean Air Solutions
Şirketinizin başarısını optimize edin ve çalışanlarınıza daha iyi bir çalışma ortamı sunun.
Zehnder Clean Air Solutions
Toz seviyesini %90 oranında azaltma
Zehnder Clean Air Solutions
Kaynak dumanı ve kokuları azaltma

Deneyimler, müşterilerimizin aşağıdaki taleplere sahip olduklarını göstermektedir:

Zorlu koşullar: Müşterilerin yüksek beklentilerini yerine getirme. Müşterileriniz kusursuz bir stok tutmanızı talep eder. Birinci sınıf hizmet, yüksek standartlar ve sizinle pürüzsüz bir şekilde çalışma talep ederler.

Faydalar: Temiz ürünlerin kusursuz ve zamanında sevkiyatı memnun bir müşteri portföyü demektir. Bu sayede hem şirketiniz itibar kazanır, hem de siz yeni müşteriler kazanırsınız.

Zorlu koşullar: Sıkı sertifikalandırma şartları. Belirli hizmetler, dış sertifikalandırma kuruluşlarının sıkı şartları yerine getirilmeden sunulamaz. Ancak, bu şartların tutarlı olarak yerine getirilmesi ilave iş yükü demektir.

Faydalar: Lojistik sistemlerine ruhsat verilirken ve bunlar denetlenirken temizlik ve hijyene çok önem verildiği için, bunların her zaman şartları yerine getiren bir seviyede olması gerekir.

Zorlu koşullar: Artan maliyetler veya sürekli maliyet azaltma gereksinimi. Müşteriniz, maliyet artışı olmadan standartların sürekli yükselmesini talep eder. Bütçeniz sınırlı kalmaya devam ederken teknoloji ve ücret maliyetleri artar.

Faydalar: Maliyetler düşük tutulurken standardların korunmasının. İyileştirilmiş verimlilik, daha etkin çalışma biçimi, daha az atık, bütçenizi aşmamanızı sağlar.

Zorlu koşullar: Proses arızaları. Kirlenme sonucunda cihazlar, sistemler ve altyapıda sorun çıkmasının proses akışları üzerinden olumsuz etkisi bulunur ve işletim maliyetlerini artırır.

Faydalar: Beklenmeyen kesintiler olmaksızın güvenilir, iyi işleyen prosesler. Acil durumda gereken bakım ve temizleme ile çözüm gereksiniminin azaltılması.

Zorlu koşullar: Artan devamsızlık. Lojistik tesislerindeki zorlu çalışma koşulları çalışma memnuniyetini ve verimliliği düşürür, devamsızlığı artırır.

Faydaları: Sağlıklı bir çalışma ortamı devamsızlığı azaltır ve bireylerin kapasitesini iyileştirir. Ayrıca personelin motivasyonu ve memnuniyeti yükseltilir, bunun da verilen hizmetler üzerinde olumlu etkisi olur.

Zorlu koşullar: Gittikçe artan sürdürülebilir enerji tüketimi talebi. Sosyal baskılar, fiyat bakısı ve gittikçe sıkılaşan standartlar ve yönetmelikler, şirket kaynaklarını daha ekonomik kullanmaya zorlar.

Faydaları: Sürdürülebilir ve enerji tasarruflu çözümler sayesinde, çevreyle ilgili sıkı yükümlülüklerin ve maliyet tasarruflarının yerine getirilmesi.

Zorlu koşullar: Şirketin imajını koruma. Uzun vadeli büyümede şirketin itibarı önemli bir rol oynar. Uygun olmayan prosesler ve yetersiz kalite bu imajı tehlikeye atar.

Faydaları: Temiz ürünlerin güvenilir ve zamanında sevkiyatı sayesinde memnun olan müşteriler ve bunun sonucu olarak iyi itibar. Pozitif denetim sonuçları ve gözle görülür temizlikte bir ortam, itibarınızın gerçek rakamlarla desteklenmesini garanti eder.

Zorlu koşullar: Yüksek rekabet baskısı. Rekabet avantajları, ürün portföyünün ve çalışma verimliliğinin sürekli iyileştirilmesiyle elde edilir.

Faydaları: Güvenilir, verimli ve iyi işleyen bir proses yönetimi rekabet kapasitesinin artırır. Bu, itibarınızı ve piyasadaki konumunuzu güçlendirmenizi sağlar.

Zehnder Clean Air Solutions gereksinimlerinizi karşılar

Toz, birçok şirket için günlük ve sürekli bir sorun oluşturur: Devam eden prosesler, sürekli hareketler sonucunda sirküle edilen toz oluşmasına yol açar. Ayrıca toz partikülleri dışarıdan içeri girer. Binanın düzenli temizlenmesiyle toz sorunu tam anlamıyla giderilemez.

Zehnder Clean Air Solutions şirketinize katma değer sağlar:

Toz partiküllerinin %90'a kadar büyük ölçüde azaltılması sayesinde müşterinin ürünleri depolama ve sevk sırasında temiz kalır. Tutarlı ve iyi işleyen prosesler sayesinde gerçekleşen sevkiyata güvenebilirsiniz.

Ortam, dış denetçiler tarafından şart koşulan yüksek standartları yerine getirir. Hijyen ve temizlik şartları kalıcı olarak ve %70 kadar daha az eforla yerine getirilir. Toz partikülleri, sporlar ve gazlar azaltılır.

Temizleme, bakım ve çalışma kesintilerinin yanında enerji sarfiyatı ve devamsızlık süreleri de daha temiz çalışma ortamı sayesinde azalır. Zehnder bu alanda standartları belirlemiştir.

Daha az tozlanma sayesinde, sistemin kapalı kalmasına yol açan proses arızaları %10'a kadar azalır ve de %30'a kadar daha az bakım gerekir.

Filtre edilmiş temiz hava hastalık sebebiyle kapalı kalma sürelerini %40'a kadar düşürür. Sağlığa zararlı toz partiküllerinin azaltılmasıyla çalışanlarınız daha sağlıklı ve daha motivasyonlu olur, bu da iş performansını ve kalitesini yükseltir.

EC fan teknolojisinin sağladığı tavandan zemine hava sirkülasyonu ve düşük işletim maliyeti sayesinde enerji verimliliği toplamda %30 kadar iyileştirilir.

Daha verimli prosesler ve pozitif denetim sonucunda ortaya çıkan temiz ve doğal bir çalışma ortamı ile memnun edilen müşteriler, ziyaretçiler ve çalışanlar. Tüm bu özellikler hep birlikte şirketin imajını güçlendirir, itibarını arttırır.

Temiz ürünlerin güvenilir biçimde ve zamanında sevkiyatı daha verimli proseslerle mümkündür. İyileştirilmiş sürdürülebilirlik rekabet kapasitenizi de yükseltir.

Biz sizin tasarruf potansiyelinizi hesaplarız, siz de bundan faydalanırsınız.

Özel Zehnder servis modeli sayesinde pahalı cihazlara değil, temiz havaya yatırım yaparsınız.

Zehnder Clean Air Solutions müşterilerinin deneyimlerini okuyun

ES3, firma dışı lojistik sağlayıcı

York (PA), ABD

ES3'ün görüşü:

"ES3 modeli, dünyanın en iyi tedarik ağını sunmaktır. Bu modelin temel bileşenlerinden biri kayıpları ve israfı önlemektir. Bu hedefe Zehnder hava temizleme sistemleriyle erişiyoruz." 
Mark Franke, Mühendislik ve Bakım Kıdemli Direktörü

 

Ahold, gıda sektörü

Hollanda

Ahold'un görüşü:

"Temizleme, enerji ve idame ettirme maliyetlerimizi düşürdüğü ve bunun haricinde çalışanlarımızın çalışma ortamını iyileştirdiği için, Zehnder Clean Air Solutions'ın faydalarından kesinlikle eminiz." 
Ronald McMurray, Bina Müdürü